Intrinsiek

Intrinsiek

  • Studie- en beroepskeuzebegeleiding
  • Auti Studiekeuze Service
  • Loopbaantrainingen

 Intrinsiek richt zich op studie- en beroepskeuzebegeleiding van jongeren.